Disclaimer

Cadi Electronics b.v.b.a., hierna "Cadi" genoemd, besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar websites. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Cadi behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen. Cadi garandeert niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van de websites of de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. Cadi is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het Internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie door Cadi of door U aan Cadi middels een website van Cadi of anderszins langs elektronische weg. Tevens aanvaardt Cadi geen aansprakelijkheid voor eventuele koersverliezen, die geleden worden als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens Cadi. Cadi kan niet garanderen dat de op de site vermelde hyperlinks nog juist zullen zijn wanneer u deze bekijkt. Cadi aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. Op overeenkomsten met Cadi zijn de bepalingen van de leveringsvoorwaarden en reglementen van Cadi van toepassing. Cadi behoudt zich het recht voor deze geldende bepalingen te wijzigen. Deze leveringsvoorwaarden en reglementen kunt u desgewenst opvragen bij Cadi. Bij afwijking tussen de tekst van de gedrukte en de op de site opgenomen leveringsvoorwaarden en reglementen gaat de tekst van de gedrukte versie voor. Cadi garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt. Cadi aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.
©Copyright en andere info:
Alle prijzen zijn weergegeven netto, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
Alle informatie onder voorbehoud. Wettelijke aansprakelijkheid betreffende de weergegeven informatie kan door ons ondanks een zorgvuldige controle door de uitgever niet worden aangenomen. Geen enkel gedeelte uit deze weergave mag, zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming van de eigenaar, in welke vorm dan ook gereproduceerd of in een electronisch systeem worden gebruikt, gekopieërd of uitgebreid worden. Commercieel gebruik van informatie uit deze pagina is met nadruk verboden. De informatie in deze shop wordt weergegeven zonder een controle op evt. patenten. Merknamen worden zonder toestemming voor een vrij gebruik gebruikt.


Winkel Betalen Bestellen Verzending Contact Diensten Historiek Disclaimer Info